Bekijk alle hotels

Tempel van de Heilige Sava

De voorbereiding voor de bouw van een van de grootste orthodoxe tempels in de wereld begon in 1894.
De tempel werd gebouwd op de locatie waar volgens de legende en op bevel van de Ottomaanse Sinan-Pasha, de overblijfselen van de eerste Servische aartsbisschop Sava in 1594 vanuit het Mileseva klooster naartoe werden gebracht om er te worden verbrand. De bouw begon in 1935, werd stilgelegd vanwege het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de bombardementen op Belgrado, gevolgd door de tijd van het communistische Joegoslavië onder Tito en werd pas hervat in 1985. Het interieur hoogte van de tempel, vanaf de vloer tot de bovenkant van de koepel, is 65 meter, terwijl de buitenkant inclusief het kruis 79 meter meet. De tempel heeft drie koorgalerijen met elk een capaciteit voor 700 koorleden. De begane grond en galerijen van de tempel kan 10.000 mensen herbergen.
Bekijk alle hotels in Belgrado