Bekijk alle hotels

Zwarte toren

Een vestingstoren die deel uitmaakte van de eerste, versterkte stadsomwalling in de 12e eeuw. Deze wachttoren, gelegen aan het St. Kathelijneplein, werd omstreeks 1200 gebouwd in opdracht van Hendrik I. Men vermoedt dat de toren sinds de bouw van de tweede stadsomwalling in particulier bezit was en dat deze in de 16de eeuw aangepast werd tot woning. Tijdens de saneringswerken van de Zwarte Lievevrouwwijk, in 1887, werd de toren ontmanteld en door toedoen van burgemeester van de slopershamer gered. De stadsarchitect Pierre-Victor Jamaer zorgde voor een grondige restauratie in de jaren 1888-1889.
Bekijk alle hotels in Brussel