Frauenkirche

Kerk die van uit alle delen van de stad zichtbaar is door zijn grote koepel. De kerk is een Evangelisch-Luterse in hoogbarok stijl en is herkenbaar aan zijn grote koepel die uit alle delen van de stad duidelijk zichtbaar is. In de tweede wereldoorlog bleef er door bombardementen weinig over van deze kerk. Na de renovatie die in oktober 1995 was afgerond werd de kerk officieel opnieuw in gebruik genomen, de restauratie heeft naar schatting 130 miljoen euro gekost.