Christ Church

De Vikingheerser Sitric IV gaf in 1028 opdracht tot de bouw van deze kerk, nadat hij zich tot het Christendom had bekeerd. Vroeger was de Sitric's kerk nog van hout, maar aan het einde van de twaalfde eeuw gaf de Normandische ridder Richard de Clare opdracht deze kerk te vervangen door een stenen bouwwerk, ter ere van de aartsbisschop van Dublin, Laurence O'Tool, die in 1180 in Normandie werd gevierendeeld. Het hart van deze bisschop wordt in de kerk bewaard als relikwie.