De Galeriusboog

De Galeriusbogen werden in de 4e eeuw gebouwd in opdracht van de Romeinse Keizer Galerius om de triomf van Rome te benadrukken. Op marmeren panelen zijn gebeeldhouwde voorstellingen van de veldslagen te zien. Eén van de panelen drukt de kracht van de Romeinse keizer uit door zijn dominante aanwezigheid waarbij de Perzische soldaten aanzienlijk kleiner zijn afgebeeld. Oorspronkelijk had de boog vier hoofdpijlers en vier secundaire pijlers, waarvan er thans nog respectievelijk twee en één van bestaan.