St. Andreas

Kerk uit de 13e eeuw. Rond 1200 startte de bouw van de huidige kerk in laat Romaanse stijl. Het was een pijlerbasiliek met drie schepen met daarvóór aan de westzijde de grote ingang, de vieringstoren en het kanunnikenkoor. In de 14de eeuw werden de muren van de transepten opengebroken en werden er kapellen in gotische stijl aangebouwd. De kerk kan dagelijks bezocht worden. Adres: Komödienstraße 4