Galerie GHMP

Galerie GHMP (Galerie Hlavního Mìsta Prahy), de Nationale Galerie, is een zeer interessant uitstapje voor kunstliefhebbers. U kunt op verschillende locaties in de stad werk bewonderen van Tsjechische kunstenaars uit de 19e eeuw tot heden. De tentoonstellingen zijn prachtig ingericht en de verschillende kunstwerken komen zeer goed tot hun recht. GHMP is, naast het exposeren en het conserveren van kunst, ook belast met de monumentenzorg van de stad.

Neem voor meer informatie over de locaties, openingstijden en entreeprijzen contact op met de afdeling Public Relations van de GHMP:

Public Relations
Revolutionaire 1006/5, 110 00 Praag 1
Tel: 224 826 391/725 811 936