Annual MS Bike Tour

Deze fietstocht wordt ieder jaar uitgezet in New York om geld in te zamelen voor een goed doel: het MS fonds. Met een deel van de opbrengst zet men programma's op voor New Yorkers die lijden aan deze neurologische aandoening en de rest van het geld gaat naar research.
Wilt u meedoen aan dit sympathieke evenement? Dan bent u een van de ruim vijfduizend enthousiastelingen. U kunt kiezen voor een afstand van 50, 100 of 160 km.

Waar: New York City
Wanneer: ieder jaar in oktober (data onder voorbehoud van wijzigingen)
http://bikenyn.nationalmssociety.org/site/PageServer?pagename=BIKE_NYN_Homepage