Agora ruines

De Agora van Athene vormde in de oudheid, net als de agora’s in andere Griekse steden, het centrale verzamelpunt van de stad. Dit grote plein was dé plek bij uitstek om te socializen en dagelijks dromden de Atheners hier samen voor de meest uiteenlopende activiteiten. Ze troffen elkaar er voor de laatste nieuwtjes, maar ook voor serieuzere zaken als rechtszittingen, bestuurlijke bijeenkomsten en religieuze feesten.
De Agora deed bovendien door de eeuwen heen wisselend dienst als locatie voor sportevenementen en theaterwedstrijden, en er werd markt gehouden. Voordat de Perzen de Agora met de grond gelijkmaakten, was het plein omgeven door hoge zuilengalerijen waaronder de meeste mensen zich ophielden. Deze galerijen boden bescherming tegen de hete zon en men kon er uren zitten filosoferen. De zuilengalerij die u nu op de Agora ziet, is de versie die na restauratie tot stand kwam. Door de eeuwen heen verrezen en vergingen er een aantal magnifieke gebouwen rondom het plein. In de 19e eeuw werd de Agora grondig afgegraven en kwamen er overblijfselen naar boven die met grote zorg werden gerenoveerd.