Toren van de Winden

Zo rond het jaar Nul werd in Athene de Toren van de Winden opgetrokken. Het gaat hier om een machtig marmeren bouwwerk dat bedoeld was als windwijzer, zonnewijzer en uurwerk. De toren staat aan de rand van de Romeinse Agora, plein dat als centrum diende voor allerlei volksactiviteiten en dat later om de toren heen werd gebouwd. De Toren van de Winden is achthoekig en 12 meter hoog.
Bovenop elke zijde ziet u een reliëf van een van de windgoden; iedere windrichting had een godheid met een eigen naam. Zo was Skiron de god van de noordenwind, Notos de god van de zuidenwind, Euros van de oostenwind en Zephyros van de westenwind. Ook de daartussen gelegen winden hadden hun eigen godheid. Het is al lange tijd verdwenen, maar vroeger moet er bovenop de toren een bronzen beeld hebben gestaan dat dienst deed als wijzer. De staf wees naar een van de acht goden, al naargelang de windrichting. Verder is door middel van de licht- en schaduwwerking op de acht hoeken af te lezen hoe laat het is, of in ieder geval op welk moment van de dag we ons bevinden.