Akropolismuseum

Als Atheneganger staat u vast te popelen om naar het Akropolismuseum te gaan. In dit museum kunt u alle authentieke voorwerpen bekijken die tevoorschijn zijn gekomen bij opgravingen rondom het tempelcomplex op de Akropolis. Er worden zo’n vierduizend artefacten tentoongesteld, waaronder veel beelden en fragmenten van bouwwerken.
Bij een bezoek aan het museum maakt u een reis door de tijd, u krijgt er zelfs vondsten onder ogen die helemaal terugverwijzen naar de prehistorie. Veel objecten hebben een relatie met religieuze activiteit. Bijzonder is de afdeling waar u het zogenaamde “Perzenpuin” ziet. Zo betitelt men de overblijfselen van de tempels die door de Perzen aan gruzelementen werden geslagen in het jaar 480 voor Christus. De Grieken veegden kort daarop alle overgebleven brokstukken op een hoop en egaliseerden op die manier de grond. Daarop konden de fundamenten worden gelegd voor nieuw te bouwen religieuze bouwwerken op de Akropolis.