De Acropolis

De heuvel Akropolis is de belangrijkste toeristische trekpleister van Griekenland en er staat in alle geschiedenisboeken wel iets over deze historische plek geschreven. De Akropolis is een rotsplateau dat zo’n tachtig meter boven Athene uitsteekt. De oudste overblijfselen die op de heuvel gevonden zijn, laten zien dat er hier al vele duizenden jaren geleden menselijke activiteit moet zijn geweest. De belangrijkste tijdspanne in de geschiedenis van de Akropolis was echter de Myceense periode, die duurde van 2000 tot 1200 voor Christus en die geldt als het startsein van de ontwikkeling van Griekenland. Uit die tijd stamt de Pelasgische muur, onderdeel van de burcht die toen op het rotsplateau boven de stad uittorende en waarvan nog een klein stukje overeind staat.
U ziet op de Akropolis de ruïnes van zeer oude tempelcomplexen die wereldwijd het symbool zijn van de Griekse beschaving. Het Parthenon is de tempel die werd gebouwd ter ere van de Griekse godin Pallas Athene in de vijfde eeuw voor Christus. Er vlak naast stond nog veel eerder een tempel gewijd aan deze godin, “de oude Athenatempel” genaamd. Deze werd met de grond gelijkgemaakt door de Perzen in de 5e eeuw voor Christus.
Op de Akropolis staan ook de overblijfselen van de Propyleeën, de oude toegangspoorten. De tempel van Nikè, net buiten de hoofdingang van het hele complex, ligt op een verhoging en is nog redelijk intact. Vanaf hier is in de verte de Egeïsche zee te zien. De Grieken steken er veel moeite in de ruïnes in goede staat te behouden.