Tempel van Zeus

Eeuwenlang is er gewerkt aan de grootste en oudste tempel van Griekenland, de Tempel van Zeus. Het is uitzonderlijk om te zien hoe reusachtig het complex moet zijn geweest, en hoe intelligent de architecten. De tempel was in haar gloriedagen meer dan honderd meter lang en het dak lag op 104 zuilen van elk 14 meter of nog hoger. In de 6e eeuw voor Christus begon men met de bouw. Kort daarop kwam die een hele tijd stil te liggen, om pas 700 jaar later te worden afgemaakt onder het toeziend oog van keizer Hadrianus. De plek waar de tempel staat wordt omgeven door oude verhalen die terugvoeren tot in de schimmige prehistorie. Er wordt verteld dat het bouwwerk zich bevindt op een Bijbelse plek en dat het water van de zondvloed hier begon weg te trekken toen deze ramp op haar einde liep. Van de oorspronkelijke 104 grote zuilen staan er nu nog 15 overeind. De 16e ligt in stukken op de grond ernaast, ze is omgestort tijdens een grote storm in de 19e eeuw.