Metropolis kathedraal

De Metropolis is een opmerkelijke kathedraal uit de 19e eeuw. Zij is tevens de grootste kerk van Athene en de zetel van de bisschop, en het centrum waar de Grieks-orthodoxe gelovigen samenkomen. Doordat er drie verschillende architecten aan deze kathedraal hebben gewerkt en de bouw maar liefst twintig jaar in beslag nam, is het geheel een mengelmoes van stijlen geworden. Ook binnen ontbreekt het aan eenheid, de muurschilderingen en beeldhouwwerken wijken nogal van elkaar af. Toch is dit juist wat deze kathedraal zo apart maakt. Bijzonder is het ook, dat de overblijfselen en brokstukken van 72 verschillende oude Griekse kerken werden gebruikt voor het bouwen van de Metropolis.
Op katholieke feestdagen is de kathedraal een belangrijke plek voor samenkomst. Zo staat op Goede Vrijdag het Metropolisplein centraal in de Epitaphios-processie. Hierbij wordt symbolisch een icoon van Christus over het plein gedragen en de kathedraal binnengebracht. Grappig detail: naast de Metropolis Kathedraal staat het kerkje Panagia Gorgo Epikoös, dat bekend staat als “de Kleine Metropolis”. Deze kerk is een stuk ouder, ze stamt uit de 12e eeuw, en qua stijl eigenlijk veel mooier.