Nationaal archeologisch museum

Ware topattractie is het Nationaal Archeologisch Museum. Op een half uurtje lopen van de Akropolis kunt u er waardevolle Griekse artefacten en kunst bekijken. Bijzonder is bijvoorbeeld het dodenmasker van Agamemnon, een groot koning ten tijde van de Myceense beschaving. Later is gebleken dat het masker niet van deze vorst kan zijn geweest, maar dat het veel ouder moet zijn. De ware herkomst blijft een mysterie.
Bewonder in het Nationaal Archeologisch Museum ook de beeltenis van Demeter en Persephone, moeder en dochter, die een plek hebben in de verhalen van de Griekse mythologie. De Poseidon van Artemision, een bijzonder bronzen beeld van twee meter hoog, stamt uit de 5e eeuw voor Christus. Samen met een ander groot kunststuk, de ruiter van Artemision, werd het in 1926 ontdekt in een gezonken scheepswrak. Beide vondsten worden in het museum tentoongesteld. Ook kunt u er een aantal vazen en andere voorwerpen bekijken die gevonden zijn bij opgravingen op de Akropolis.