Sint-Pietersplein

Hét meesterwerk van Bernini is het Piazza San Pietro, het Sint-Pietersplein, gebouwd tussen 1656 en 1676. Dit beroemde plein vormt samen met de aangrenzende Sint-Pietersbasiliek het hart van Vaticaanstad.

Verzamelplek voor pelgrims
Het plein, dat zijn naam dankt aan Petrus, een van de apostelen van Jezus die op die plek de dood vond door kruisiging, moest een verzamelplek worden voor de vele pelgrims die naar Rome kwamen. Daarom heeft het zulke enorme afmetingen gekregen. Het plein is 240 meter breed en 196 meter lang. Ook nu nog stroomt het plein regelmatig vol gelovigen, die naar de toespraken van de paus komen luisteren. Met Pasen en met kerst ontvangt de samengepakte menigte op het plein de pauselijke zegen.

Zuilengalerij
Aan de randen van het Sint-Pietersplein staan 284 zuilen verdeeld over vier rijen, die de ellipsvormige omtrek van het plein volgen. In het midden van de ruimte verrijst een 40 meter hoge Egyptische obelisk, meegenomen van een van de Romeinse overwinningstochten. Om het heidense aspect van de obelisk teniet te doen, plaatste men er een kruis op. Het Sint-Pietersplein is een toonbeeld van orde en symmetrie en de meeste mensen die hier komen, vallen stil door de overweldigende grootsheid van het geheel.

Adres: Piazza San Pietro
Metro: Ottaviano